ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությունը 23.09.2020թ. դրությամբ  շահառուների համար իրականացրել է
0
վերասոցիալականացման ծրագրեր և միջոցառումներ