ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությունում 31.10.2019թ. դրությամբ համաներում է կիրառվել
0
շահառուների նկատմամբ