Հաշվի առնելով Պրոբացիայի ծառայության նպատակը, խնդիրները և «Եվրասիա միջազգային համալսարան» ՍՊԸ-ի գիտակրթական ու գիտահետազոտական մեծ ներուժը, ինչպես նաև Համալսարանի կողմից պատրաստակամությունը Պրոբացիայի ծառայության համար ապահովելու գիտական, ուսումնական և գործնական աշխատանքներում փորձի փոխանակումը 2021 թվականի հունիսի 25-ին վերջիններս կնքեցին համագործակցության հուշագիր: