Նկատի ունենալով Պրոբացիայի ծառայության աճող դերը մեր պետության հասարակական կյանքում ՀՀ պրոբացիայի ծառայությունը և Հայ - Ռուսական համալսարանը 2021 թվականի հունվար ամսին կնքեցին համագործակցության հուշագիր: Հուշագրի կարևոր դրույթներն են համարվում՝ Համալսարանի գիտական ​​ներուժի օգտագործումը պրոբացիայի ծառայության անձնակազմի վերապատրաստման համար համատեղ ծրագրի շրջանակներում, տեսական և գիտական հետազոտություններ` «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ գործող օրենքը բարելավելու համար, ուսանողների համար պրակտիկայի կազմակերպում պրոբացիայի ծառայությունում: