ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամը ստեղծվել է 2005 թվականին՝ որպես ՄԱԿ-ի վստահության գլխավոր հիմնադրամ՝ աջակցելու ողջ աշխարհում ժողովրդավարացման ջանքերին: Հիմնադրամը ֆինանսավորում է այնպիսի ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս հզորացնել քաղաքացիական հասարակությունը, խթանել մարդու իրավունքները և խրախուսել բոլոր խմբերի մասնակցությունը ժողովրդավարական գործընթացներին: