Պրոբացիայի ծառայությունը կազմում է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատիժն ավելի մեղմ պատժով փոխարինելու և դատվածությունը հանելու վերաբերյալ խորհրդատվական զեկույց՝ իրավասու մարմնի պահանջի հիման վրա: