Վերասոցիալականացման ծրագիր իրավախախտների համար 25.09.2018

25/09/2018
Երևանում և Վանաձորում իրականացվել է «Անչափահաս և երիտասարդ իրավախախտների վերասոցիալականացման» ծրագիրը:  Այն կյանքի է կոչվել միջազգային կառույցների հովանավորությամբ և երկու հասարակական կազմակերպությունների միջոցով: