Պրոբացիայի ոլորտի հիմնախնդիրները մարզային մակարդակում․ աշխատաժողով Արմավիրի մարզում

27/01/2022