Տնային կալանք

Էլեկտրոնային հսկողության ռադիոալիքային սարքավորումների կիրառման դեպքում՝ պրոբացիայի մեկ շահառուի հաշվով օրական վճարը կազմում է՝ 1331 /հազար երեք հարյուր երեսունմեկ/ ՀՀ դրամ 

 

Վարչական հսկողություն

Էլեկտրոնային հսկողության գլոբալ տեղորոշման համակարգով (GPS) աշխատող սարքավորումների կիրառման դեպքում՝ պրոբացիայի մեկ շահառուի հաշվով օրական վճարը կազմում է՝ 1438 /հազար չորս հարյուր երեսունութ/ ՀՀ դրամ