03/06/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության Արարատի մարզային մարմնի հետևողական աշխատանքի, շահառուների քրեածին կարիքների գնահատման և վերահսկողության պլանի հիման վրա Արարատի մարզային մարմնում հաշվառված 2 շահառու 2022 թվականի հունիսի 1-ին և 2-ին ընդունվել են աշխատանքի «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» և «Վեդի պլաստ» ՍՊԸ-ներում:
Աշխատանքով ապահովված լինելը կնպաստի նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը: