04/03/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության պետ Գևորգ Սիմոնյանի մասնակցությամբ 2022 թվականի մարտի 2-ին կայացավ Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ 2019-2022թթ. Գործողությունների ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի հանդիպումը՝ հիբրիդային ձևաչափով:
Աղբյուր՝ https://www.mfa.am/hy/press-releases/2022/03/02/arm-coe/11325