05/06/2023
Արդարադատության նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանը՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2023-2026թթ․ ռազմավարության նպատակների և ուղղությունների վերաբերյալ քննարկմանը, իր ելույթում արձանագրել է, որ ներկայումս իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների շրջանակներում առանձնակի կարևորվում է քրեական պատիժների ոլորտում անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանությունը, դրանց լիարժեք իրացման երաշխիքների ստեղծումը, իրավունքների և օրինական շահերի իրացմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմների նախատեսումն ու շարունակական կատարելագործումը:
Մանրամասներն՝ այստեղ https://www.moj.am/article/3643