06/04/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի և ՄՍԾ Բերդի տարածքային կենտրոնի համագործակցության արդյունքում պրոբացիայի ծառայության երկու շահառու ընդգրկվել է ՄՍԾ Բերդի տարածքային կենտրոնի ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և 2022 թվականի ապրիլի 1-ից ձեռք են բերել ընտանեկան նպաստ ստանալու իրավունք, որը կօգնի բարելավել նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակը։