07/10/2021

Պրոբացիայի ծառայության և ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 01-ից մեկնարկած «Իրավախախտում կատարած անձանց 2021 թվականի գեղագիտական դաստիարակության և կրթության» ուսումնական ծրագիրը 07.10.2021 թվականին ավարտվեց, որին մասնակցեցին պրոբացիայի ծառայության թվով 18  շահառուներ։  Ծրագրի միջոցով հնարավորություն ընձեռվեց վերջիններիս ուսուցանել «Վարսավիրական հմտություններ», «Ընտանեկան բռնության կանխարգելում/հույզերի կառավարում», «Դեկորատիվ կիրառական արվեստ/խեցեգործություն, գծանկար, գծագրություն» առարկաները։ Դասընթացի ավարտին առավել ակտիվ մասնակցություն ունեցող շահառուները ստացան հավաստագրեր և վկայագրեր։ 

Պրոբացիայի ծառայությունը, ինչպես նաև շահառուները շնորհակալություն  հայտնեցին ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին  ծառայությունում վերասոցիալականացման  ծրագրեր կազմակերպելու և աջակցելու համար, ինչպես նաև ծրագրի դասընթացավարներին՝  շահառուներին նոր գիտելիքներ սովորեցնելու և նոր հնարավորություններ  ընձեռելու համար։