08/06/2020
Շարունակելով արտակարգ դրության ժամանակ պրոբացիայի շահառուների աջակցման ծրագիրը՝ 2020 թվականի հունիսի 8-ին Պրոբացիայի ծառայությունը «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և «Հայաստանում կանանց հիմնադրամի» աջակցությամբ օգնություն են տրամադրել ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության Կոտայքի մարզային մարմնում հաշվառված և փորձաշրջանի մեջ գտնվող թվով 5 կին և 3 անչափահաս շահառուների ընտանիքներին, ովքեր արտակարգ դրության պայմաններում հայտնվել են սոցիալական ծանր կացության մեջ:
Աջակցություն ցուցաբերելուց հաշվի են առնվել ներկայիս իրավիճակում հայտնված շահառուների կարիքները և տրամադրվել են առաջին անհրաժեշտության սնունդ, ախտահանիչ նյութեր և անհատական պաշտպանության միջոցներ: