09/02/2021
Պրոբացիայի ծառայության Սյունիքի մարզային մարմնի աշխատակիցները, կարևորելով ծառայության շահառուների հետ տարվող վերասոցիալականացման աշխատանքները կրթական ոլորտի շրջանակում, 2021 թվականի փետրվարի 9-ին կազմակերպել են մարմնում հաշվառված թվով 11 շահառուների այցը Գորիսի  Սերո  Խանզադյանի  անվան  թիվ 6 հիմնական դպրոց,  որտեղ  Նախնական զինվորական պաշտպանության ուսուցիչ  Սեյրան  Հայրումյանը  շահառուներին  ծանոթացրել է  ինքնաձիգից  օգտվելու  կարգին,  մարտի  ժամանակ  խոցելու  արվեստին, անվտանգության  կանոնների  պահպանման:  Շահառուներին ներկայացվել են պաշտպանողական  և  հարձակվողական  նռնակները,  բացատրվել է դրանց  նշանակությունը  և  կիրառումը:  Շահառուները դասալսումի ավարտին անց են կացրել  գործնական  պարապմունք՝  ինքնուրույն  կատարելով զենքի  քանդում  և  հավաքում  վարժությունը: