10/02/2021
2021 թվականի փետրվարի 10-ին  ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության պետ Գևորգ Սիմոնյանն այցելել է Արդարադատության ակադեմիա, որտեղ ներկա են եղել նաև Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) «Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիայի ծառայության զարգացմանը» ծրագրի ղեկավար Արման Պողոսյանը, ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության գլխավոր մասնագետ Նանե Մելքոնյանը:
Աղբյուր՝ http://www.justiceacademy.am/#2166