10/03/2022
2022 թվականի փետրվարի 15-ից 24-ը  պրոբացիայի ծառայողները օգտակար գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերեցին կարողությունների զարգացման ութօրյա դասընթացների ընթացքում:
Աղբյուր՝https://www.coe.int/hy/web/yerevan/news/-/asset_publisher/hnZmFApbiwBN/c...