11/08/2021

Հայաստանի Պրոբացիայի ծառայության ծառայողները հմտությունների զարգացմանն ուղղված երկօրյա դասընթացների ժամանակ ընդլայնեցին իրենց գիտելիքները Պրոբացիայի ծառայության դերի վերաբերյալ։
Մանրամասն՝ https://go.coe.int/XJCuI