12/06/2024

ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության  կենտրոնական մարմնի վերասոցիալականացման և վերականգնողական բաժնի պետ Սիրարփի Մուղդուսյանը որպես խոսնակ մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում Պրոբացիայի ծառայության հզորացմամբ» ծրագրի շրջանակներում հունիսի 11-12-ին կայացած «Քրեական արդարադատության ոլորտում վերականգնողական արդյունավետ մոտեցումների ուսումնասիրություն. միջազգային մոտեցումեր» խորագրով համաժողովին։
 
Ներկայացնելով Պրոբացիայի ծառայության գործառույթների շրջանակը վերականգնողական արդարադատության համատեքստում՝ Սիրարփի Մուղդուսյանը խոսել է շահառուների հետ իրականացվող վերասոցիալականացմանն և վերականգնմանը միտված ծրագրերի վերաբերյալ` կրթական, մասնագիտական, առողջապահական, հոգեբանական, մշակութային, մարզական, կրոնական և այլ ուղղվածությամբ, անդրադարձել ինչպես խոցելի խմբերի և ներառականության սկզբունքով իրականացվող վերականգնողական ծրագրերի  առանձնահատկություններին,  այնպես էլ վերականգնողական  երկու նոր ծրագրերի`բռնարար և կախվածություն ունեցող շահառուների  հետ աշխատանքի  ծրագրերին, որոնք առաջիկայում Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ  նախատեսվում է ներդնել Պրոբացիայի ծառայությունում։
 
Համաժողովի ընթացքում քննարկվել են  կրկնահանցագործությունների նվազեցման և սոցիալական խթանման գործում վերականգնողական միջամտությունների կարևորությունը, իրավախախտների հատուկ խմբերին բնորոշ մարտահրավերները և կարիքները, ինչպես նաև ծրագրերի ձևավորման գործում շահագրգիրռ տարբեր կողմերի ներգրավումը։
 
Քննարկման արդյունքում ներկայացվել են տարբերի երկրների պրոբացիայի ծառայությունների փորձառությունների, խաղամոլության ու թմրամիջոցների դեմ պայքարին և անչափահասներին ուղղված վերականգնողական ծրագրերը։
 
Համաժողովի արդյունքում ամփովել են վերականգնողական արդարադատության համատեքստում տերբեր երկրների մոտեցումները և նախանշվել են Հայաստանի համար կարևոր և առաջիկա քայլերը։