14/09/2021

Հայաստանի պրոբացիայի ծառայողները շարունակում են նոր գիտելիքներ ձեռք բերել պրոբացիայի դերի և գործառույթների վերաբերյալ

Աղբյուր՝ https://www.coe.int/hy/web/yerevan/news/-/asset_publisher/UATN4Wl8F3Wu/c...