15/12/2022

Ավարտվեցին Եվրոպայի խորհրդի հեղինակավոր՝ իրավաբան մասնագետների համար մարդու իրավունքների ուսուցման եվրոպական ծրագրով (HELP) Պրոբացիայի ծառայողների վերապատրաստման դասընթացնները։ HELP-ը մարդու իրավունքների թեմաներով էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ է, որը հասանելի է իրավաբան մասնագետների ընտրված խմբերի համար, ովքեր մասնակցում են պիլոտային դասընթացների։ 
Սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ին  Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն Հայաստանում պրոբացիայի ծառայության զարգացմանը» ծրագրի շրջանակում ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի 16 աշխատակցի հանձնվեց հավաստագիր՝ «Կալանքին այլընտրանքային միջոցները» առցանց դասընթացի ավարտելու կապակցությամբ: Դասընթացը մեկնարկել էր 2022 թվականի hոկտեմբերից և միտված էր Պրոբացիայի ծառայողների մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանը։