17/06/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության Վայոց ձորի աշխատակցի կողմից շահառուի քրեածին կարիքների գնահատման և տնայցի արդյունքում դիտարկվել է, որ վերջինս գտնվում է սոցիալական ծանր դրության մեջ և ունի 4 անչափահաս երեխա։
 Համագործակցելով  Եղեգնաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ՝ շահառուի ընտանիքին ցուցաբերվել է աջակցություն։