23/02/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայողների անմիջական աջակցությամբ՝ շահառուների զբաղվածության ապահովմանն ուղղված վերասոցիալականացման միջոցառումների շրջանակում Ծառայության Տավուշի մարզային մարմնում հաշվառված շահառուն 2022 թվականի փետրվարի 8-ից ընդունվել է աշխատանքի «Իջևան քաղաքի կոմունալ ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Սան-սեկտոր» բաժին՝ որպես բանվոր:
Շահառուն հնարավորթյուն կունենա բարելավել սոցիալական վիճակը և կենսամակարդակը: