23/05/2024

Սույն թվականի մայիսի 23-25-ը Եվրոպայի խորհրդի կողմից  «Աջակցություն Հայաստանում Պրոբացայի ծառայության հզորացմանը» ծրագրի շրջանակներում Եվրոպայի խորհրդի կողմից հրավիրված դասընթացավարների՝ միջազգային փարձագետ Իոան Դուրնեսկուի և ազգային փարձագետ Արշակ Գասպարյանի կողմից իրականացվել է վերապատրաստողների վերապատրաստում:
 
Ողջույնի խոսքում Պրոբացիայի ծառայության պետ Արամ Նիկոյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակին Պրոբացիայի ծառայության հետ կայուն գործընկերության, Պրոբացիայի ծառայության տարբեր գործառույթների շրջանակներում  արդյունավետ համագործակցության և աջակցության համար՝ մաղթելով բլոլորին արդյունավետ դասընթաց։
 
Վերապատրաստման ընթացքում հատկապես մեծ ուշադրություն  է դարձվել հետևյալ թեմաներին՝ ինչպես շահառուների հետ ստեղծել  աշխատանքային դաշինք, վարել  մոտիվացիոն հարցազրույցներ, մշակել  ռիսկերի և կարիքների վրա հիմնված  անհատականացված վերահսկողության պլաններ, կազմել պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման  վերաբերյալ  զեկույցներ, որոնք ըստ էության  նպաստելու են պրոբացիայի ծառայության վերոնշյալ  գործառույթների առավել պատշաճ և արդյունավետ իրականացմանը։  
 
Դասընթացը  հագեցած էր ինչպես տեսական նյութով, այնպես էլ պրակտիկ վարժություններով, դերային խաղերով, ակտիվ քննարկումներով։