24/10/2020
2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Վայոց ձորի մարզային մարմնում հաշվառված շահառուների վերասոցիալականացման ծրագրերի և միջոցառումների շրջանակում թվով 13 շահառուներ մասնակցել են Արցախի Հանրապետություն ուղարկվող պարենային մթերքների փաթեթավորման և սննդի պահեստներ տեղափոխման, ինչպես նաև ՀՀ ԱԻՆ-ի կողմից հավաքագրված հագուստների փաթեթավորման և պահեստավորման աշխատանքներին։ Աշխատանքների ավարտին շահառուները ցանկություն և պատրաստակամություն են հայտնել, թիկունքում իրականացվող՝ հայրենիքի պաշտպանությանն ուղղված այլ աշխատանքներին ներգրավելուն։