24/11/2017
2017 թվականի նոյեմբերի 13-ին մեկնարկել է ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության 25 աշխատակիցների վերապատրաստ ման երկշաբաթյա ծրագիրը: Այն իրականացնում է ՀՀ ԱՆ «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը։
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության պետ Արսեն Նավասարդյանը և ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Աշոտ Հայրապետյանը, ողջունելով մասնակիցներին, կարևորել են նմանօրինակ վերապատրաստումների կազմակերպումը՝ հույս հայտնելով, որ դրանք կկրեն շարունակական բնույթ, և արդյունքում վերապատրաստում անցած աշխատակիցները, ձեռք բերելով հմտություններ, դրանք հետագայում կկիրառեն  իրենց աշխատանքում:
Վերապատրաստման ծրագիրը տևելու է 72 ժամ: Սեմինար-դասախոսությունների ընթացքում անդրադառնալու են Պրոբացիայի պետական ծառայության առաքելությանը, դերին, զարգացման տեսլականին, պրոբացիայի ծառայողի նկարագրին, հաշտարարությանը/մեդիացիային, էլեկտրոնային հսկողությանը, վերջինիս կիրառման ընթացքում առաջացող հնարավոր խնդիրներին, առանձնահատկություններին, ինչպես նաև շահառուների հետ իրականացվող սոցիալական աշխատանքին,  ռիսկերի և կարիքների գնահատմանը, դեպքերի վարմանը, վերահսկողության պլանի կազմմանն ու պրոբացիայի ծառայողների հոգեբանական պատրաստվածությանը:

Աղբյուրը՝  http://moj.am/article/1879