26/08/2022
Արդարադատության նախարարությունը, բարելավելով պրոբացիայի ինստիտուտը, շարունակում է որդեգրած քաղաքականությունը՝ պատժողականից անցում կատարելով վերականգնողական արդարադատություն:
Մանրամասն ՝ https://www.moj.am/article/3248