29/03/2022
ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության Տավուշի մարզային մարմնի հետևողական աշխատանքի արդյունքում, շահառուների զբաղվածության ապահովմանն ուղղված վերասոցիալականացման միջոցառումների շրջանակում, Տավուշի մարզային մարմնում հաշվառված շահառուն 2022 թվականի փետրվարի 25-ից ընդունվել է աշխատանքի «Տավուշ Տեքստիլ» ՍՊԸ-ում որպես հերթափոխի վարպետ:
Աշխատանքով ապահովված լինելը կնպաստի վերջինիս սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը: