Էդգար Ալեքսանյան

Պաշտոն: 
Էլեկտրոնային մոնիթորինգի բաժնի պետ
Հասցե: 
ք. Երևան, Արշակունյաց 23
Հեռ․: 
(010) 593942
Էլ․փոստ: 
elektronayin@probation.am
Բաժինը՝

1) կազմակերպում է Ծառայության մարմինների գործունեության ընդհանուր համակարգումը և տարածքային մարմիններում կիրառվող էլեկտրոնային հսկողության աշխատանքները.

2) մասնակցում է էլեկտրոնային մոնիթորինգին և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող ոլորտում իրականացվող միջազգային փորձի փոխանակման ուսումնասիրությանը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման քաղաքականության պետական ծրագրերի ու միջոցառումների մշակման աշխատանքներին

3) Ծառայության տարածքային մարմիններից, այլ մարմիններից ու պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր