Հովհաննես Ղազարյան

Պաշտոն: 
Հաշվառման և վիճակագրության բաժնի պետ
Հասցե: 
ք. Երևան, Արշակունյաց 23
Հեռ․: 
(010) 594199
Էլ․փոստ: 
hashvarman@probation.am
Բաժինը՝

1) կազմակերպում է Ծառայությունում ստացվող բոլոր դատավճռիների, որոշումների հաշվառումը, Ծառայության դատապարտյալների և շահառուների անձնական գործերի հաշվառումը,

2) կազմակերպում է Ծառայության տվյալների շտեմարանի վարումը, Ծառայության մարմինների հաշվետվությունների հավաքումը, ընդհանրացումը և ներկայացումը Ծառայության պետին.

3) Ծառայության տարածքային մարմիններից, այլ մարմիններից ու պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.