ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայությունում 29.06.2020թ. դրությամբ հաշվառված է 2437 շահառու, որից վերահսկողություն է իրականացվում  
0
շահառուների նկատմամբ 

 
 
ՀՀ քրեական օրենսգրքով և «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքով Պրոբացիայի ծառայության կողմից վերահսկողություն է սահմանված հետևյալ  պատիժների  նկատմամբ՝ 
 
  • Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը (ՀՀ  քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդված, «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ և 25-րդ հոդվածներ
0
շահառու

  • Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը (ՀՀ  քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդված, «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ և 26-րդ հոդվածներ) 
0
շահառու

  • Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելը հետաձգելը կամ պատժից ազատելը (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 78-րդ հոդված, «Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդված)
0
շահառու

  • Քրեական պատասխանատվությունից՝ դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելով ազատելը  (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 91-րդ հոդված
0
շահառու