2021 թվականի կսամյակում պատիժ և վերահսկողություն է իրականացվել 3581 տղամարդու, 0 կնոջ, 0 անչափահասի և 0 օտարերկրացու նկատմամբ։
 
Իրականացվել է 2197 անձի նկատմամբ պատիժ՝
 
  • տուգանք
0
անձի նկատմամբ

  • որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկու
0
անձի նկատմամբ

  • հանրային աշխատանքներ
0
անձի նկատմամբ

Իրականացվել է 1638 անձի նկատմամբ վերահսկողություն՝
 
  • Իրականացվել է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու և փորձաշրջան նշանակելու վերաբերյալ
0
վարույթ

  • Իրականացվել է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ
0
վարույթ

  • Պատիժ կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է
0
անձ

  • Իրականացվել է մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող և ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումը հետաձգման վերաբերյալ
0
վարույթ