Կոնֆլիկտային վարքի կառավարում և կոնֆլիկտի հաղթահարման մոդելների ձևավորում

Վայր
ք. Արտաշատ
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Դրական ծնողավարման հմտությունների ձևավորում և ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների կարգավորում

Վայր
ք. Արտաշատ
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Արդյունավետ հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում և զարգացում

Վայր
ք. Արտաշատ
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Ագրեսիայի մակարդակի նվազեցում և ագրեսիվ վարքի կառավարում

Վայր
ք. Արտաշատ
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12 - 18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Ընտանեկան բռնության կանխարգելում

Վայր
ք. Արտաշատ
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե