Ընտանեկան բռնության կանխարգելում /հույզերի կառավարում/

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Կրթական
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական դասընթաց
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողությունը
2 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի փետրվարի 23-ից-սեպտեմբերի 28

Անգլերեն լեզվի դասընթաց

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Կրթական
Կրթական դասընթաց
Անգլերեն լեզվի դասընթաց
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողությունը
2 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի փետրվարի 23-ից-սեպտեմբերի 28

Համակարգչային հմտություններ

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Կրթական
Կրթական դասընթաց
Համակարգչային հմտություններ
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 2 օր
Դասընթացի տևողությունը
1 ժամ 30 րոպե
Ծրագրի տևողութունը
2022 թվականի հունվարի 15-ից – ապրիլի 15