Սխալի հաղորդագրություն

  • Notice: Trying to get property of non-object in medical_zymphonies_theme_breadcrumb() (line 26 of /var/www/probati/data/www/probation.am/sites/all/themes/medical_zymphonies_theme/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object in medical_zymphonies_theme_breadcrumb() (line 30 of /var/www/probati/data/www/probation.am/sites/all/themes/medical_zymphonies_theme/template.php).
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՝ 2018թ. և 2019թ․ առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացված պատիժների և վերահսկողությունների, տուգանքների գանձման և զեկույցների համեմատականի տեսքով
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության 2019 թ․-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացրած գործունեության վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության կողմից 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում պրոբացիայի շահառուների համար իրականացրած վերասոցիալականացմանն ուղղված միջոցառումների, ծառայության համագործակցության, պրոբացիայի ծառայողների աշխատանքային հանդիպումների վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության 2019 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացված դատավճիռների և որոշումների կատարման, ինչպես նաև պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների տրամադրման ընթացքի մասին
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՝ 2018թ. և 2019թ․ առաջին եռամսյակի ընթացքում ստացված պատիժների և վերահսկողությունների, տուգանքների գանձման և զեկույցների համեմատականի տեսքով
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության 2019 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում ստացված դատավճիռների և որոշումների կատարման, ինչպես նաև պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների տրամադրման ընթացքի մասին
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության 2019 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում իրականացրած գործունեության վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության կողմից 2019 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում պրոբացիայի շահառուների համար իրականացրած վերասոցիալականացմանն ուղղված միջոցառումների, ծառայության համագործակցության, պրոբացիայի ծառայողների աշխատանքային հանդիպումների և ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության 2018 թվականի ընթացքում իրականացրած գործունեության վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ 2018թ. տարվա ընթացքում ստացված դատավճիռների և որոշումների կատարման, ինչպես նաև պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ զեկույցների տրամադրման ընթացքի մասին
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 2018 թվականին պրոբացիայի շահառուների համար իրականացրած վերասոցիալականացման ուղղված միջոցառումների, ծառայության համագործակցության, պրոբացիայի ծառայողների վերապատրաստման, հանրային իրազեկման և կամավորների վերաբերյալ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՝ 2017թ. և 2018թ առաջին կիսամյակի ընթացքում ստացված պատիժների և վերահսկողությունների համեմատականի տեսքով
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության 2018թ-ի. առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացրած գործունեության վերաբերյալ
Հաշվետվություն պրոբացիայի ոլորտում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ
ԱՄՓՈՓ ՏԵՂԵԿԱՆՔ՝ 2017թ. ընթացքում ստացված դատավճիռների և որոշումների կատարման ընթացքի և տուգանքների գանձման վերաբերյալ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի պետական ծառայության 2017թ. ընթացքում իրականացրած գործունեության վերաբերյալ
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՝2016թ. և 2017թ. ընթացքում ստացված պատիժների և վերահսկողությունների համեմատականի տեսքով