Կարի արտադրություն և տեխնոլոգիա

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Մասնագիտական որակավորում
Մասնագիտություն
Կարի արտադրություն և տեխնոլոգիա
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողություն
3 ժամ
Ծրագրի տևողություն
2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից-դեկտեմբերի 30

Դիմահարդարման հմտություններ

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Մասնագիտական որակավորում
Մասնագիտություն
Դիմահարդարման հմտություններ
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողություն
3 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից-դեկտեմբերի 30

Կախվածությունների հաղթահարհման ուղղված վարքի մոդելների ձևավորում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն/‹‹Մենք թմրանյութերի դեմ›› հասարարական կազմակերպություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
8 - 12
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Սոցիալական աջակցություն

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Սոցիալական հմտությունների զարգացում
Սոցիալական աշխատանքի բնույթը
Իրազեկման և/կամ տեղեկատվական թրեյնինգներ
Հանդիպումների քանակ
2 - 4
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1ժամ 30 րոպե

Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ և Աշխատանքային հարաբերություններ

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Սոցիալական հմտությունների զարգացում
Սոցիալական աշխատանքի բնույթը
Իրազեկման և/կամ տեղեկատվական թրեյնինգներ
Հանդիպումների քանակ
2 - 4
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1ժամ 30րոպե

Ընտանեկան բռնության կանխարգելում /հույզերի կառավարում/

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Կրթական
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական դասընթաց
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողությունը
2 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի փետրվարի 23-ից-սեպտեմբերի 28

Վարսավիրական հմտություններ

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Մասնագիտական որակավորում
Մասնագիտություն
Վարսավիրական հմտություններ
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողությունը
2 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի փետրվարի 23-ից-սեպտեմբերի 28

Անգլերեն լեզվի դասընթաց

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Կրթական
Կրթական դասընթաց
Անգլերեն լեզվի դասընթաց
Հանդիպումների քանակ
Շաբաթական 1 օր
Հանդիպման տևողությունը
2 ժամ
Ծրագրի տևողությունը
2022 թվականի փետրվարի 23-ից-սեպտեմբերի 28

Ընտանեկան բռնության կանխարգելում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Դրական ծնողավարման հմտությունների ձևավորում և ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների կարգավորում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Արդյունավետ հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում և զարգացում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Կոնֆլիկտային վարքի կառավարում և կոնֆլիկտի հաղթահարման մոդելների ձևավորում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12-18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե

Ագրեսիայի մակարդակի նվազեցում և ագրեսիվ վարքի կառավարում

Վայր
ք. Երևան
Վերասոցիալականացման ծրագրի տեսակ
Հոգեբանական աջակցություն
Հոգեբանական աշխատանքի բնույթը
Հոգեբանական թրեյնինգ
Հանդիպումների քանակ
12 - 18
Հանդիպման տևողությունը
Առավելագույնը՝ 1 ժամ 30 րոպե